Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

E16 Kløfta - Kongsvinger, etappe 2

Arkitekt

-

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Gulli bru er bygget etter "framskyvingsmetoden. Bruseksjonene støpes i en "fabrikk" på én side, og etter hvert som de er ferdige, skyves ut og fram over søylene i elva ved hjelp av hydrauliske jekker. Totalt veier brua 21.500 tonn.