Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

E16 Kløfta - Kongsvinger, etappe 2

Arkitekt

-

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Fjellskjæring på entreprise 1 Gulli - Kongsvinger. Om lag 450.000 kubikkmeter fjell ble tatt ut til bruk på prosjektet. Se også neste to bilder.