Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

E16 Kløfta - Kongsvinger, etappe 2

Arkitekt

-

Fotograf: Jon Ivar Søhus


Tekst

Luftfoto tatt fra helikopter 25. november. 16 bilder følger etter dette.