Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

E16 Kløfta - Kongsvinger, etappe 2

Arkitekt

-

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

I bakgrunnen skimtes Kurusand og avslutningen av ny E16 østover. Denne delen av strekningen er allerede tatt i bruk.