Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

E16 Kløfta - Kongsvinger, etappe 2

Arkitekt

-

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Jordskjæring på entreprise 3. Rundt 500.000 kubikkmeter morene er tatt ut og blant annet benyttet i fylling og voll langs entreprisen.