Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

E16 Kløfta - Kongsvinger, etappe 2

Arkitekt

-

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Slomarka. Området har fått helt ny infrastruktur med blant annet innfartsparkering, bussholdeplasser, rundkjøring samt gangvei for myke trafikanter. I bakgrunnen Slomarka bru over ny E16, og Gjestegården/Lekeland til høyre.