Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

E16 Kløfta - Kongsvinger, etappe 2

Arkitekt

-

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Ny E16 går rett gjennom det gamle pukkverket i Åsum/SIVA. Pukkverket har nå drift på nordsiden av veien med ny innkjøring fra omlagt Fv. 175.