Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

E16 Kløfta - Kongsvinger, etappe 2

Arkitekt

-

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Bussholdeplass i Leikvang-krysset. Utformet med ledesteinsfelt for svaksynte, og avvisende profilkantstein i stoppsone for buss. Leikvang er det andre toplanskrysset på strekningen.