Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

E16 Kløfta - Kongsvinger, etappe 2

Arkitekt

-

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Rundkjøringen før Kurusand i Kongsvinger kommune. Her er det avkjøring blant annet til industrifeltet SIVA langs Fv. 175.