Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Tekst

Skolens trappeanlegg er en messe verdt. Eksponert betong, materialbruk og farge i perfekt samspill.