Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Tekst

Eiendommen er på ca. 32 daa. Stadionanlegget har en formidabel størrelse. Her sett fra gressvollen bak Valle Hovin stadion for skøyte og bandy.