Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Tekst

Bibliotekets glasshjørne.