Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Tekst

Ved kjemilabben, noe foliens kunst forteller om.