Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Tekst

Det nødvendige dagslyset i enden av korridoren. Som arkitektene, sier: det er 3 ting som teller, dagslys, dagslys, dagslys!