Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Tekst

Tørrkjøleanlegganlegg på hovedtribunens tak, og på vei opp til tekniske rom med ventilasjonsanlegg.