Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Tekst

På vei opp til hovedtribunens femte etasje.