Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Tekst

Den eksponerte betongen, her med en struktur, et uttrykk som kan minne om Stucco Lustro.