Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Tekst

Sundtkvartalet sett fra Vahls gate i sør-øst. Nærmeste naboer er Oslo Østre frikirke til venstre og litt av Plan- og bygningsetaten til høyre.

Les artikkel om totalentreprisen...