Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Tekst

Sundtkvartalet sett fra hjørnet Heimdalsgata / Lakkegata.