Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Sundtkvartalet

Arkitekt

Dyrvik Arkitekter AS

Fotograf: Service-Drone AS


Tekst

Bygningskroppen er begrenset av Vals gate i sør-øst, Lakkegata i vest og Heimdalsgata i nord-øst. Byggets organisering tar opp kvartalsstrukturen som er karakteristisk for bebyggelsen i området.