Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Sundtkvartalet

Arkitekt

Dyrvik Arkitekter AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Et tidlig bilde som er tatt med og viser to verneverdige bygg som nå (primo januar 2017) er innpakket i presenninger og under restaurering. Bygningene stammer fra industribedriften Brødrene Sundt Verktøymaskinfabrikk, og har gitt nybygget dets navn.