Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Tekst

Den tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole omgjøres til en videregående skole for linjene dans, musikk og hådverk. Det verneverdige bygget vil stå helt ferdig ved skolestart 2015. Bildeserien vil bli oppdatert etter hvert som tingene faller på plass fram til skolestart etter sommerferien.

Bildet viser inngang fra Nordahl Bruns gate.