Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Edvard Munch videregående skole

Arkitekt

FuthArk arkitekter AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Elever i møterom i underetasje 1, mens spaserende drar forbi i Ullevållsveiens gateplan halvetasjen over.