Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Edvard Munch videregående skole

Arkitekt

FuthArk arkitekter AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Fra det såkalte rader-rommet med den gamle pressen, her ennå under beskyttende presenning, som et historiefotellende element.