Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Edvard Munch videregående skole

Arkitekt

FuthArk arkitekter AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Christine Wergeland Sørbye, Utdanningsetaten i Oslo kommune sin prosjektleder for skoleutvikling for Edvard Munch vgs, her i jovial prat med elever fra Lambertseter vgs. Disse låner midlerrtidig Edvard Munch-skolen mens nybygging pågår på Lambertsseter