Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Tekst

Les intervju med Skanska da rehab-arbeidenevar pådet mest omfattende.

http://www.byggenytt.no/bilde/urbygningen_nmbu/f447dde7a4e219dfd3eae4cd969eb317