Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Tekst

Kunstverket "Native" av Bjørn Båsen henger like ved inngangen til Sølvsalen. «Native» viser et gruvelandskap i sølv, og tar utgangspunkt i Dick Gibbons dikt «Sully’s Bucket». Det ble skrevet på 1920-tallet og omhandler en gruveulykke i Montana. Diktet består av åtte vers, som er fordelt på til sammen sju mindre malerier. Teksten er lagt i relieff på lerretet før det ble malt, slik at det først synes når lyset spiller i overflaten av verket. Hvert maleri viser en scene med løs tilknytning til teksten. Disse sju delene er montert tett i tett på veggen og skaper et stort, sammenhengende gruvelandskap med individuelle referanser til teksten.