Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Tekst

Verket «A Monument of Mines» av verdenskunstneren Joseph Kosuth, knytter det moderne, arkitektoniske uttrykket på Krona kultur- og kunnskapssenter sammen med Kongsbergs historie. Installasjonen er integrert i veggene i atriumets fellesareal, og består av til sammen 136 neonarbeider med navn på alle sølvgruvene som har vært i Kongsberg, samt årstallet for hver enkelt nedleggelse. Slik blir installasjonen et monument over gruvene og byens historie, som følger besøkende gjennom bygget.