Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Tekst

Biblioteket i fjerde etasje bringer friske fargeinnslag. Kongsberg bibliotek er et folkebibliotek som yter tjenester for alle innbyggere og besøkende i Kongsberg.