2_0047.jpgDette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Sandvika Business Center

Arkitekt

Stein Halvorsen AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Her sett ut mot det ennå uutnyttede tomtearealet. Her er et byggetrinn to under planlegging. Dette vil i hovedsak bestå av boliger, og oppstart vil sannsynligvis finne sted første halvår 2017.