Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Sandvika Business Center

Arkitekt

Stein Halvorsen AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


AnnonseTekst

Fin utforming av tomten i vest med granittmur mot trafikken og elegant nedkjøring til parkringen.

For å se hele tomteområdet for Sandvika Business Center i fugleperspektiv: http://www.byggenytt.no/post/planillustrasjon-for-sandvika-buseness-center