4_0052.jpgDette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Sandstuveien 70

Arkitekt

Lund Hagem Arkitekter

Fotograf: Bjørnar Tønne


AnnonseTekst

Arkitektens artikkel

BT1 er første trinn i en større utbygging i Sandstuveien 70. Miljøaspektet har vært høyt prioritert og prosjektet er blant de første større kontorbygg i landet med BREEAM Excellent klassifisering og med passivhus standard. Området skal etter hvert huse flere boliger mot Sandstuveien, et stort torg, og næringsbebyggelse mot E6. Næringsbebyggelsen, som BT1 er en del av, vil fungere som en støyskjerm mellom E6 og boligbebyggelsen bak. To høyblokker vender gavlene mot E6, og en lavblokk bringer skalaen ned til boligene og torget bakenfor.

Les arkitektens artikkel…