Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Sandstuveien 70

Arkitekt

Lund Hagem Arkitekter

Fotograf: Bjørnar Tønne