Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Tekst

Fugleperspektivet fra 13. februar 2017 viser den ferdigstilte kontorlamellen og boliglamellen som feredigstilles til sommeren. Mellom lamellblokkene ligger "riften" et gate-/parkområde som vil opprette forbindelese mellom Sørkedalsveien og Fridtjof Nansens vei.

Les intervju med totalentreprenøren