Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Øvre Sund bru

Arkitekt

Nuno Arkitektur

Fotograf: Bjørnar Tønne