Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Løren stasjon 2

Arkitekter

Arne Henriksen Arkitekter
MDH Arkitekter

Fotograf: Bjørnar Tønne


AnnonseTekst

I tidligere intervju med HENT ble Byggenytt orientert om at generalentreprenørens underentreprenører har bidratt sterkt til realiseringen av Løren stasjon. Det ansporet oss til å å kontakte, blant andre, elektroentreprenøren. Den aktuelle, NLI Elektrosystemer AS, ved prosjektleder Harald Guran og forman Janne Kanerva, var positive til et møte for en samtale og fotorunde i tekniske rom. Les intervjuet...