Elektroentreprise Løren stasjon

I tidligere intervju med HENT ble Byggenytt orientert om at generalentreprenørens underentreprenører har bidratt sterkt til realiseringen av Løren stasjon. Det ansporet oss til å kontakte, blant andre, elektroentreprenøren. Den aktuelle, NLI Elektrosystemer AS, ved prosjektleder Harald Guran og forman Janne Kanerva, var positive til et møte for en samtale og fotorunde i tekniske rom.

Fotodokumentasjonen illustrer på en tydelig måte at den tekniske delen av stasjonsanlegget er også et besøk verdt. Byggenytt setter stor pris på god arkitektur, men lar seg også imponere av tekniske anlegg når disse er så bra utført som her. I rommene, som gjennomgående er store og luftige, hersker det orden og ryddighet, og installasjonene fremtrer nesten som kunstverk. Rommenes størrelse har selvfølgelig vært en fordel for de tekniske entreprenørene som dermed har hatt bra armslag for installasjonsarbeidet. (Det medfører vel også at de som skal drifte de tekniske anlegg, utføre sikkerhetskontroll og service, vil fremover ha fine arbeidsforhold).

Fotodokumentasjonen illustrer fint at den tekniske delen av stasjonsanlegget er også et besøk verdt. I rommene, som gjennomgående er store og luftige, hersker det orden og ryddighet. Over ventilasjonsrom, til venstre dieselgenerator som sikrer strøm til stasjonen i nødstilfelle.
Foto: Byggenbytt


Men så til saken. Vi spør Guran og Kanerva om ikke Løren stasjon-prosjektet har vært spesielt utfordrende (vi har særlig i tankene alle kabelføringer i forskjellige størrelser og farger som er allestedsnærværende). Svaret kommer fort og kontant. Jobben har ikke akkurat vært spesielt komplisert teknisk sett, altså ingen rakettforskning, som gutta spøkefullt legger til. Det som imidlertid har vært en stor utfordring, er fremdriftsproblemene som sterkt har preget arbeidet fra begynnelse til slutt. Planlagt starttidspunkt for elektroentreprenørens del var satt til tidlig mai 2015. Men det var ikke før i slutten av oktober at installsjonsarbeidene for elektrofaget kom i full gang. Hovedproblemet var en god del omprosjektering vedrørende betongarbeidene som dro med seg betydelige forsinkelser for alle grensesnitt i fremdriften.


Til venstre skap for underfordeling. Til høyre Harald Guran og Janne Kanerva (nærmest) ved kabelføring som nestn kan minne om en kunstinstallasjon. Den samlete kabeltrekkingen utgjør ca. 60.000 meter.
Foto: Byggenytt

For elektroentreprenøren ble konsekvensen den at da arbeidene var på det mest intense, ble det innført en to-skiftsordning for hele døgnet hvor 4 arbeidslag rullerte 12 dager på jobb, så 16 dager fri. Dette omfattet ca. 60 elektroinstallatører i regi av NLI. Skiftordningen pågikk i en par-tre uker. Guran og Kanerva beskriver arbeidsintensiteten som helt unik i dette prosjektet. Fra årsskiftet og fram til mållinjen, 3. april med offisiell åpning, ble det jobbet alle helger, hele påsken likeså. Siste natta før åpningen var det en siste innspurt fram til 0530 søndag morgen. Klokken 12 ble dørene åpnet for offisiell åpningsfest.

Da intervjuet gjøres 3. juni på Løren stasjon i dypet under gateplanet, er Guran på lynvisitt fra annen jobb, mens Kanerva ennå er alene på plass for de siste sluttarbeider. Altså, en god anledning for en oppsummering i avslappet modus og i ettertankens klare lys. Byggenytt spør om hva som har gledet NLI-gutta mest , for det har vel ikke bare vært pes og slit. Det utveksles blikk, og etter litt kommer det nesten unisont fra både prosjektleder og formann: Vi ble i hvert fall ferdige med vår del av jobben slik at Løren stasjon kunne være i full drift som planlagt, 4. april 2016! Og det er vi stolte over, nettopp i en situasjon med så mye omprosjektering og forsinkelser. Våre montører har gjort en kjempeinnsats. Det samme gjelder for våre egne UE og leverandører som vi bragte med oss inn i prosjektet.

NLI-gutta uttrykker også glede over å ha lyktes med en gjennomføring uten skader og uhell. Avslutningsvis trekker Guran og Kanerva også fram samarbeidet med generalentreprenøren som har fungert smertefritt. HENT har vært løsningsorienterte, det kom godt med.

Prosjektleder Harald Guran og formann Janne Kanerva i tilbakelent positur. En tøff jobb er bragt vel i havn.
Foto: Byggenbytt← Tilbake til forsiden


Bildeserie av Løren stasjon 2

BILDER MED ANNONSER


ALLE BILDER

0290.jpg0292.jpg4_0002.jpg0295.jpg0298.jpg0299.jpg0300.jpg0303.jpg0305.jpg0304.jpg0310.jpg0312.jpg0313.jpg0315.jpg0316.jpg0318.jpg0319.jpg0321.jpg0325.jpg0328.jpg0335.jpg0342.jpg0334.jpg0343.jpg0346.jpg0347.jpg0350.jpg0355.jpg0356.jpg0357.jpg0360.jpg2_0104.jpg2_0106.jpg2_0108.jpg2_0110.jpg2_0112.jpg2_0150.jpg2_0358.jpg2_0192.jpg2_0195.jpg3_0181.jpg4_0039.jpg4_0043.jpg3_0183.jpg4_0005.jpg4_0006.jpg3_0192.jpg4_0050.jpg4_0013.jpg3_0173.jpg3_0174.jpg3_0175.jpg3_0184.jpg3_0186.jpg3_0187.jpg3_0188.jpg3_0190.jpg4_0016.jpg4_0045.jpg4_0046.jpg4_0052.jpg