Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Businesshotellet på Alna i Oslo

Arkitekt

Kosbergs Arkitektkontor AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


AnnonseTekst

Arkitektens artikkel

Hotellet i Tevlingveien 21 ligger mellom 2 næringsbygg som er beslektet med hverandre i form og arkitektonisk fremtoning. Formmessig er hotellet beslektet med nabobyggene blant annet gjennom et samspill mellom mer åpne og mer lukkede partier, dekomponering av volumer, spesielle hjørneavslutninger med utkragninger og vertikaler som er lesbare i eksteriøret.

Les mer…