Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Veritas-senteret - byggetrinn 3

Arkitekt

Lund+Slaatto Arkitekter AS

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Byggherren Det Norske Veritas Eiendom AS ved sin styreformann Torolf Aadnesen, kan virkelg presentere et praktbygg, her i det store vrimlearealet sett mot hovedinngangen fra Veritas-parken. Bildeserien er gjort etter at byggherren fikk overlevert bygget av totalntreprenøren 28. november. Bygget innredes og møbleres i første kvartal 2017, og innflyttes primo april.