Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Thoragården Melhus

Arkitekt

Norgeshus AS

Fotograf: Bjørnar Tønne