Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Kulturkvartalet Stormen

Arkitekt

DRDH Architects London

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Byggherre: Bodø kommune, Eiendomskontoret Prosjektledelse: Rambøll, avd. Bodø Prosjekteringsleder: Rambøll, Trondheim Arkitekt: DRDH Architects London RI tekniske fag: Norconsult, avd. Bodø RI scenetekniske fag: ARUP London Landskapsarkitekt: Dark Arkitekter