Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Slemdalsveien 70

Arkitekt

Meinich Arkitekter AS

Fotograf: Bjørnar Tønne