Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Rica Hotel Grensen 20

Arkitekt

Petter Yran & Bjørn Stor Braaten Architects as

Fotograf: Bjørnar Tønne