Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

PIR 7 – Drammen

Arkitekt

LOF Arkitekter AS

Fotograf: Bjørnar Tønne