Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Oslo skatehall - Årets idrettsanlegg

Arkitekt

Dark Arkitekter

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Mønsteret i fasaden er direkte avskrift av det norske totalforbudet mot bruk, salg, og reklame for rullebrett fra 1978 (forbudet ble opphevet i 1989), i morsetegn.