Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Senter for husdyrforsøk åpnet

Arkitekt

Nyréns Arkitektkontor

Fotograf: Bjørnar Tønne


Tekst

Byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg åpnet nøkkelsermonien.