Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

Havnepromenade Vest

Fotograf: Bjørnar Tønne