Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Fra bildeserien

HasleLinje K2B - nytt HQ Securitas

Arkitekt

LOF Arkitekter AS

Fotograf: Service-Drone


Tekst

Tekniske rom i kjeller er ryddige. Anleggene vitner om god planlegging og godt arbeid.