Dette bildet tilhører Byggenytt og er beskyttet av åndsverkloven.

Tekst

Energibygget ligger på hjørnet av sentrumsringen ved rundkjøringen ved Øvre Sund Bru. Det gjør at tomten er veldig godt eksponert, og ikke minst er det gode solforhold der siden ingenting kan skygge for det.