Oslo skatehall

Arkitekturbeskrivelse - forfattet av Dark arkitekter 17.1.17

Første september 1978 ble skateboard forbudt i Norge, med hensikt å forhindre alvorlige ulykker. Men brettkjørerne lot seg ikke stoppe av forbudet og skateboardmiljøet vokste sakte men sikkert. Da forbudet ble hevet i 1989 eksploderte interessen, og skatere gikk fra å være lovbrytere til kjendiser og ungdomsidealer. I januar 2017, 28 år etter totalforbudet ble opphevet, fikk Oslo omsider en skreddersydd storstue for den i dag veletablerte idretten. Oslo skatehall er en av Nord-Europas største og best spesialtilpassede skateparker.

Det arkitektoniske grepet tar utgangspunkt i en form inspirert av elementer og bevegelse fra skating, og er et symbol på byggets funksjon. Hallen består av et lyst og et mørkt volum med et felles, oppbrutt formspråk. Volumene skråner i motsatt retning av terrenget, og løftes fra bakken mot øst og vest for å skape dynamikk og bevegelse i bygningskroppen. De gylne utkragningene i hver retning aksentuerer formen, og glassfeltene skaper visuell kontakt mellom ute og inne. Dette bidrar til en interessant opplevelse av bygget på avstand, og inviterer forbipasserende til å observere aktiviteten på nært hold. God leselighet og forbindelse mellom interiør og eksteriør skaper økt trygghet, synlighet og naturlig sosial kontroll. Åpenheten bidrar også til at skateaktiviteten blir til inspirasjon for utøvere og iakttagere, og inviterer til opphold i hallens kafé.

Den nye skatehallen er lokalisert på Voldsløkka, og grenser opp til et stort friluftsområde for rekreasjon og idrett sentralt i bydel Sagene i Oslo. Hovedatkomsten i vest leder inn til vestibyle og kafé som ligger godt synlig gjennom de åpne glassfasadene i bygget sør-vestre hjørne. Det arkitektoniske formspråket gjør at det dannes en naturlig overdekning over adkomstsonen og kaféens uteplass. I sommerhalvåret kan kafeen åpnes opp mot det solrike uteområdet og sitteamfiet mot Stavangergata. Mot øst megler et skatebart parkamfi i ulike avsatser terrengnivået mellom skatehallens betongpark på nedre nivå og Voldsløkkas prioriterte turdrag på øvre nivå. Fra amfiet og turdraget har man sikt til betongparken ute, og til skateaktiviteter inne i hallen. Kontakten mellom innendørs- og utendørs skateområde kan utnyttes ved arrangementer og større konkurranser ved å åpne både port og dører. Uteanlegget tar opp linjeføring og utforming av hallen, og har en terrengbehandling som knytter det til de omkringliggende grøntområder og nærområdet for øvrig.

Oslo Skatehall er først og fremst en brukshall, men tilfredsstiller også internasjonale konkurransekrav. Innvendig har hallen to høye etasjer der programmene er tilpasset skatefunksjonene, og samler alle grenene innenfor skateboarding under samme tak. Flyt og variasjon i anlegget har vært en førende intensjon, og en brukergruppe bestående av både unge, og voksne skatere med lang erfaring har bidratt med innspill til rammebetingelser og optimalisering av løsninger. Hovedsakelig foregår skating på nedre nivå med god takhøyde for spesialelementer, designet og bygget av Glifberg+Lykke/IOU Ramps. Et unikt element for Oslo skatehall er en hevet bowl med organiske, konstruktive elementer synlige utenifra. I plan 2 er det etablert et adskilt tilskuergalleri gjennom hele hallen. Det er også lagt opp til et delbart aktivitets- og medierom, hvor besøkende kan spille TV-spill, streame Youtube-klipp og redigere film. Dette rommet kan også benyttes til å holde seminar eller benyttes som besøkssenter for barnehager og skoler.

Materialvalg og detaljering er gitt et rått og ærlig uttrykk som danner en variert helhet. Fasadene er utført i perforert aluminiumskledning i en mørk og en lys valør, og er utsmykket med morsesignaler. Mønsteret på fasadene er dedikert til skatemiljøet ved at det er en direkte avskrift av det norske totalforbudet mot bruk, salg og reklame som rullebrett fra 1978. Morsetegnene preger også kjernen i kafé- og serviceområdet, der mønsteret er basert på begreper, triks og sjargong fra skatemiljøet oversatt til morse.

Bygget er designet etter passivhus-standard, og det er lagt til grunn høy grad av resirkulering i materialbruk, LCC, krav til inneklima og optimal løsning for energikilde. Prosjektert bygg er et resultat av optimalisering av funksjon- og romfordeling, og er tilpasset gode statiske-, rømningstekniske- og byggetekniske løsninger der synlige elementer er integrert i det arkitektoniske uttrykket. Prosjektet er gjennomført med tverrfaglig BIM-koordinering, og utfordringer i prosessen er forsert med en beslutningsdyktig og løsningsorientert holdning som har bidratt til best mulig resultat.Tilgangen til kunnskap og kompetanse har vært høy i alle ledd fra bruker og leverandør, ledelse, entreprenør og rådgivere. Vi er overbevist om at det gode samarbeidet i hele prosessen og byggeprosjektet har bidratt til oppnådd resultat.

Oslo skatehall har en identitet som et ungt og fremtidsrettet bygg som tilbyr opplevelser for skatere, brukere av idrettsområdet og byområdet. Målet har vært å skape en funksjonell helhet og et visuelt samspill mellom hallen og omgivelsene.← Tilbake til forsiden


Bildeserie av Oslo skatehall - Årets idrettsanlegg

BILDER MED ANNONSER


ALLE BILDER

2_0310.jpg2_0312.jpg2_0313.jpg2_0316.jpg2_0318.jpg2_0320.jpg2_0322.jpg2_0321.jpg2_0323.jpg2_0326.jpg2_0327.jpg0014.jpg0015.jpg0020.jpg0022.jpg0025.jpg0026.jpg0031.jpg0038.jpg0042.jpg0045.jpg0046.jpg0053.jpg0054.jpg0061.jpg0068.jpg0072.jpg0076.jpg0080.jpg0084.jpg0086.jpg0102.jpg0104.jpg0105.jpg0106.jpg0107.jpg3_0122.jpg3_0123.jpg3_0126.jpg4_eksterior1.jpg4_eksterior5.jpg4_interior11.jpg4_interior13.jpg4_interior1farge.jpg4_interior3.jpg4_interior4.jpg4_interior5.jpg4_miljo2.jpg4_skate1.jpg4_skate5.jpg